بهترین روش برای فرم دادن خامه صبحانه چیست ؟

  • مارک خامه چه تاثیری در فرم گرفتن آن دارد ؟
  • از یخ استفاده کنیم یا خیر ؟
  • چه راهکارهایی تاثیر زیادی در فرم گرفتن خامه صبحانه دارند ؟