صغحه تست

عنوان 2

طراحی مدادی دون کیشوت

”تماشا کن سانکو، هم‌اینک در برابر ما سی دیو بی‌قواره قد علم کرده‌اند و من در نظر دارم با همهٔ ایشان نبرد کنم و هر چند تن که باشند همه را به درک بفرستم.“

– دون کیشوت

در باب خصال و افعال دن کیشوت نامدار مانش.

در باب نخستین خروج دن کیشوت فرزانه از ولایت خود.

در باب آن‌که دن کیشوت به چه شیوهٔ شیرینی عنوان پهلوانی گرفت.

  • 1
  • 2
  • 3

ااااا